adminsgnc

26 June 2018

No Comments

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng giao lưu văn nghệ Champa tại Resort Sài Gòn Ninh Chữ