bg

27 March, 2020

Vườn quốc gia Phước Bình

Thuộc xã Phước Bình, huyện Bắc Ái. Với diện tích 18.000 ha, hệ thực vật nơi đây hiện có 2.025 loài, 156 họ, 584 chi. Với 327 loài động vật, thuộc 94 họ, 28 bộ, trong đó đã có 50 loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam năm 2000, bao gồm 23 loài thú, 14 loài chim, 13 loài bò sát và lưỡng cư với 29 loài nằm trong Sách đỏ thế giới IUCN năm 2006.

thông tin