bg

17 June, 2019

Phòng họp

Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ có hệ thống phòng họp đa dạng được trang bị đầy đủ với hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, màn chiếu, bục phát biểu, bảng trắng, wifi. Đây là không gian lý tưởng cho các cuộc hội nghị, hội thảo, hay họp đối tác kinh doanh.

Tên Diện tích Sức chứa (khách)
Chữ U Rạp hát Lớp học Bàn tròn
Saigon Hall 320 250 400 250 320
Saigon Hall 1 100 70 100 70 90
Saigon Hall 2 220 180 300 180 230
Lotus 255 50 100 50 120
Ninh Chu 255 50 100 50 120
Tulip 48 30 60 30 30
Orchid 28 20 40 20 20
Rose 20 20
Mimosa 20 10

 

 

 

Phòng Sai Gon Hall

Phòng Ninh Chữ

Phòng Lotus

Phòng Tulip

Phòng Orchid

Orchid Room

thông tin