adminsgnc

26 June 2018

No Comments

Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ đón Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang

Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang đến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận về tình hình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Nhân chuyến đi công tác của Chủ Tịch Nước, Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ đã có dịp đón tiếp đoàn công tác cấp cao.

Bức hình kỷ niệm tại Sài Gòn Ninh Chữ nhân chuyến đi công tác