Online: 14 Today: 486 Total: 285097

Vietnam’s former president Tran Duc Luong visited and worked at Saigon Ninhchu resort

Nguyên Chủ Tịch Nước Trần Đức Lương thăm và làm việc tại Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ

" Về thăm Ninh Thuận lần này, Tôi vô cùng ngạc nhiên và phấn khởi khi thấy Phan Rang Ninh Chữ đã được đầu tư xây dựng
thành khu đô thị Biển đầy hấp dẫn.
Khu Khách sạn Sài gòn Ninh Chữ đã được xây dựng với chất lượng cao, đang là ngọn cờ đầu cho khu du lịch biển đầy tiềm năng này.
Tôi rất hài lòng về chất lượng dịch vụ của Khách sạn. Chúc Phan Rang - Ninh Chữ phát triển thật nhanh chóng.
Chúc Sài gòn Ninh chữ giữ vững thương hiệu và uy tín
Hẹn ngày trở lại" 
Trích thư của Nguyên Chủ Tịch Nước CHXHCN Việt Nam - Trần Đức Lương