Online: 14 Today: 486 Total: 285096

Vietnam’s former president Nguyen Minh Triet joined in Ninh Thuan Investment Promotion Conference, stayed at Saigon Ninhchu resort

Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết tham dự Hội Nghị xúc tiến đầu tư tại Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ

  • Author: Quoc Thuan