Online: 50 Today: 289 Total: 284875

Vietnam’s President Truong Tan Sang had a business trip and stayed at Saigon Ninhchu resort

Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang công tác và nghỉ dưỡng tại Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ