Online: 43 Today: 42 Total: 261594

Vietnam’s President Truong Tan Sang had a business trip and stayed at Saigon Ninhchu resort

Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang công tác và nghỉ dưỡng tại Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ