Online: 23 Today: 126 Total: 273167

Vietnam’s President Truong Tan Sang had a business trip and stayed at Saigon Ninhchu resort

Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang công tác và nghỉ dưỡng tại Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ